OVB Allfinanz, a.s. ČR

Individuální řešení

OVB si zakládá na dlouhodobém komplexním poradenství s vysokou přidanou hodnotou. Naším cílem je uspokojovat potřeby našich klientů a pomáhat naplňovat jejich životní cíle.

OVB nabízí produkty a služby od pečlivě prověřených a finančně silných partnerů. Klíčová pro výběr partnerů je pro nás jak cenová politika, tak kvalitativní ukazatele produktů a služeb.

Cílem OVB je pomoci klientům naplnit jejich cíle a přání. Finanční poradenství u nás vždy začíná analýzou klientovy současné situace.

Zajištění stáří je vždy nejdůležitějším bodem celého finančního poradenství. Poradenství je ale také zaměřeno na zajištění příjmu v souvislosti s riziky plynoucími z nemoci či jiných nepředvídatelných událostí a následné nemožnosti udržení výše příjmu. Možné důsledky pracovní neschopnosti, ať již z důvodu nemoci, nebo úrazu jsou v rámci našeho poradenství zajištěny zejména pomocí vhodného pojištění.

Další oblastí, kterou pokrývá OVB finanční poradenství, je oblast majetku. Domy, byty, auta, další majetek a spojená finanční rizika v případě jejich ztráty či poškození.

Finanční soběstačnost ve starším věku záleží na včasném budování majetku. Rozhodování o finančních záležitostech musí být pravidelné a zároveň musí být reakcí na měnící se potřeby a životní situace. O získaný majetek je potřeba se starat a zajistit jeho systematické zhodnocování a ochranu. Zejména pomocí rozložení rizika s cílem zajištění rozumné návratnosti investice.

poradenský trojúhelník
poradenský trojúhelník
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.