OVB Allfinanz, a.s. ČR

Dobrý pololetní výsledek OVB – Starost o budoucnost soukromého zajištění na stáří v Evropě

Zpráva OVB

Dobrý pololetní výsledek OVB – Starost o budoucnost soukromého zajištění na stáří v Evropě

  • Více klientů, více poradců
  • Růst obratu o 6,9 procenta
  • Provozní výsledek se zvýšil o 28,2 procenta

Kolín nad Rýnem, 2. září 2015 – Evropský Holding OVB působící v oblasti finančního zprostředkování pokračoval v prvním pololetí roku 2015 v úspěšném rozvoji. Celkový obrat se zvýšil o 6,9 procenta na 110,9 milionu eur. Na trzích v mnoha zemích byl zaznamenán velmi pozitivní vývoj obchodování. „Jen v červnu 2015 zprostředkovala OVB v celé Evropě zhruba 60 000 nových smluv, což je důkaz velké poptávky po našich službách,“ uvedl generální ředitel (CEO) společnosti OVB Holding AG Michael Rentmeister při prezentaci výsledků za první pololetí. OVB Holding zvýšil provozní výsledek o 28,2 procenta na 6,1 milionu eur.

Generální ředitel Holdingu OVB má přesto obavy o soukromé zajištění na stáří v Evropě: „Stále více lidí se kvůli nejistotě a také kvůli nízkým úrokům odvrací od soukromého zajištění na stáří. Pouze málo z nich je ochotno se dnes omezovat, aby si vytvářeli rezervy na stáří. S tímto nebezpečným vývojem se setkávají také naši finanční poradci při kontaktech s klienty. Přitom z hlediska času není možné dlouhodobě tato rozhodnutí odkládat a tyto záležitosti odsouvat na pozdější dobu. Potřeba kvalifikovaného, široce zaměřeného poradenství je větší než kdy jindy.

OVB nabízí svým klientům tuto službu již celá léta na nejvyšší úrovni. Například v roce 2014 v Německu se ani jediná z celkem 19 897 stížností k ombudsmanovi netýkala produktu zprostředkovaného holdingem OVB. V Rakousku uskutečnil magazín pro spotřebitele konsument.at v tomto roce anonymní zkušební konzultace k penzijnímu účtu, při kterých finanční poradci OVB zvítězili nad všemi konkurenty. „To jsou pouze dva příklady, které potvrzují také vědecky podaný pozitivní obraz vztahu mezi klienty a poradci a umožňují dojít k závěru, že není potřebné žádné další nepřiměřené paušální restrikce – navzdory všem pesimistickým předpovědím z oblasti politiky a ochrany klientů,“ zdůvodňuje Michael Rentmeister postoj OVB k tématu regulace. „Přirozeně víme, že v politice nelze nedělat zákony. Je však také jasné, že se účinek nových zákonů projeví teprve po určité době. Podle našeho názoru nepřinesl žádný nový zákon po zavedení směrnice EU o finančních zprostředkovatelích další užitek ve smyslu ochrany spotřebitele. Naopak. Každá další regulace finančního zprostředkování ve skutečnosti pouze výrazně zvyšuje riziko chudoby ve stáří.

Dobrý průběh obchodů na trzích v mnoha zemích

Mezinárodní orientace Holdingu i strategická základní opatření na cestě k vedoucímu postavení jeho systému v oblasti zprostředkování v Evropě vytvářejí základ pro úspěšný průběh obchodování: nadprůměrně pozitivní vývoj obratu zaznamenalo Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Itálie a Rakousko.

V segmentu jižní a západní Evropy se zvýšily celkové provizní příjmy v prvních šesti měsících roku z 21,1 milionu eur o 21,5 procenta na 25,7 milionu eur. Růst obratu v Německu dosáhl 5,3 procenta, v segmentu střední a východní Evropy 2,1 procenta.

Více klientů, více poradců

Holdingu OVB se podařilo dále zvýšit klientskou základnu v Evropě na současných 3,27 milionu. Počet finančních poradců s licencí vykonávajících poradenství pod OVB jako hlavní výdělečnou činnost se v uplynulých dvanácti měsících zvýšil o 3,4 procenta na 5 308.

Nadproporcionální růst výsledků

Stejně jako v případě obratu probíhal také vývoj provozního výsledku. Všechny segmenty přispěly k celkovému zvýšení o 28,2 procenta. Provozní výsledek Holdingu OVB dosáhl v prvním pololetí roku 2015 6,1 milionu eur, po 4,7 milionu eur ve stejném období předchozího roku.

Marže EBIT Holdingu, vztažená k celkovým provizním příjmům, se v prvním pololetí 2015 zvýšila na 5,5 procenta oproti 4,6 procenta ve stejném období předchozího roku.

Provozní výsledek na akcii se od ledna do června zvýšil o 7,4 procenta.

Očekává se další pozitivní vývoj

Tržní podmínky pro obchodní činnost OVB zůstanou v dalším průběhu roku pravděpodobně stabilní. S ohledem na obchodní výsledky v prvních šesti měsících roku 2015 očekává OVB pro celý rok oproti roku 2014 mírně stoupající tržby z provizního obratu a provozní výsledek, který v porovnání s výrazně zlepšeným výsledkem roku 2014 zůstane stabilní nebo nepatrně vzroste.

O Holdingu OVB

OVB Holding AG se sídlem v Kolíně nad Rýnem patří mezi hlavní a respektované evropské zprostředkovatele finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se zaměřuje na široce koncipované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany majetku, pojištění i budování majetku. Společnost OVB působí v současné době v celkem 14 zemích.

Přibližně 5 300 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, obsluhuje cca 3,3 mil. klientů. V roce 2014 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 214,0 mil. eur a EBIT ve výši 12,3 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Samostatnou prezentaci k prvnímu pololetí roku 2015 lze volně stáhnout v anglickém a německém jazyce na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.

Ukazatele Holdingu OVB pro 1. pololetí 2015

Operativní ukazatele Jednotka 1. 1. – 30. 6. 2014 1. 1. – 30. 6. 2015 Změna
Klienti (30. 6.) počet 3,14 mil. 3,27 mil. +4,1 %
Finanční poradci* (30. 6.) počet 5 134 5 308 +3,4 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 103,7 110,9 +6,9 %
Finanční ukazatele Jednotka 1. 1. – 30. 6. 2014 1. 1. – 30. 6. 2015 Změna
Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT) mil. eur 4,7 6,1 +28,2 %
Marže EBIT** % 4,6 5,5 +0,9 %
bodu
Hospodářský výsledek koncernu mil. eur 3,8 4,2 +10,8 %
Výsledek na akcii (nezředěný) euro 0,27 0,29 +7,4 %

Ukazatele pro regiony, 1. pololetí 2015

  Jednotka 1. 1. – 30. 6. 2014  1. 1. – 30. 6. 2015 Změna
Střední a východní Evropa
Klienti (30. 6.) počet 2,16 mil. 2,24 mil. +3,7 %
Finanční poradci* (30.6.) počet 3 222 3 333 +3,4 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 54,0 55,1 +2,1 %
EBIT mil. eur 4,5 4,6 +1,5 %
Marže EBIT** % 8,4 8,4 ±0,0%-bodu
Německo
Klienti (30. 6.)    počet 631 339 645 754 +2,3 %
Finanční poradci* (30.6.) počet 1 363 1 348 -1,1 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 28,6 30,1 +5,3 %
EBIT& mil. eur 2,5 2,6 +5,0 %
Marže EBIT** % 8,8 8,8 ±0,0%-bodu
Jižní a západní Evropa

Klienti (30.6.)
počet 346 159 381 067 +10,1 %
Finanční poradci* (30.6.)                             počet 549 627 +14,2 %
Celkové provizní příjmy                              mil. eur 21,1 25,7 +21,5 %
EBIT                                                            mil. eur 2,2 2,9 +36,5 %
Marže EBIT** % 10,2 11,4 +1,2 % bodu
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.