OVB Allfinanz, a.s. ČR

Komunikace

Se svými dotazy a žádostmi se na nás můžete obracet především prostřednictvím Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele, a to prostřednictvím jeho telefonického nebo e-mailového kontaktu, anebo osobně na adrese místa podnikání Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele.

V případě potřeby se lze obrátit též přímo na společnost OVB Allfinanz, a.s., IČO: 48040410 a to v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hodin, jedním z následujících způsobů:

  • Osobně na adrese: Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4
  • Telefonicky na tel. čísle: +420 241 094 111
  • E-mailem na e-mailové adrese: ovb@ovb.cz

Komunikačním jazykem je čeština.
Informace o poskytovaných službách Vám budou předány v listinné podobě Vaším finančním poradcem nebo zaslány v elektronické podobě na Vámi sdělenou e-mailovou adresu.

Stížnosti a žaloby

V případě, že budete mít jakékoli pochybnosti či výhrady ke způsobu, jakým Vám jsou nebo byly poskytovány služby Vaším finančním poradcem/zprostředkovatelem, můžete se obrátit s dotazem či stížností na společnost OVB, a to některým z výše uvedených způsobu komunikace.

V případě, že nabudete přesvědčení, že ze strany Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele nebo společnosti OVB došlo k jednání naplňujícímu znaky správního deliktu, můžete se obrátit s podnětem k zahájení správního řízení na Českou národní banku, jejímuž dohledu tyto osoby podléhají.

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Telefon: +420 224 411 111
E-mail: podatelna@cnb.cz

Dojde-li mezi Vámi a Vaším finančním poradcem/ zprostředkovatelem nebo mezi Vámi a společností OVB ke sporu v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru, můžete se obrátit s návrhem na rozhodnutí sporu na Finančního arbitra ČR podle zákona č. 229/2002 Sb. V ostatních případech se, dojde-li ke sporu, a nepodaří-li se ho vyřešit smírným způsobem, můžete obrátit s žalobou na obecné soudy.

Finanční arbitr
Legerova 69, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 257 042 089, +420 257 042 094
E-mail: arbitr@finarbitr.cz

Reklamační řád