OVB Allfinanz, a.s. ČR

Individuální řešení

OVB si zakládá na dlouhodobém komplexním poradenství s vysokou přidanou hodnotou. Naším cílem je uspokojovat potřeby našich klientů a pomáhat naplňovat jejich životní cíle.

OVB nabízí produkty a služby od pečlivě prověřených a finančně silných partnerů. Klíčová pro výběr partnerů je pro nás jak cenová politika, tak kvalitativní ukazatele produktů a služeb.

Cílem OVB je pomoci klientům naplnit jejich cíle a přání. Finanční poradenství u nás vždy začíná analýzou klientovy současné situace.

Zajištění stáří je vždy nejdůležitějším bodem celého finančního poradenství. Poradenství je ale také zaměřeno na zajištění příjmu v souvislosti s riziky plynoucími z nemoci či jiných nepředvídatelných událostí a následné nemožnosti udržení výše příjmu. Možné důsledky pracovní neschopnosti, ať již z důvodu nemoci, nebo úrazu jsou v rámci našeho poradenství zajištěny zejména pomocí vhodného pojištění.

Další oblastí, kterou pokrývá OVB finanční poradenství, je oblast majetku. Domy, byty, auta, další majetek a spojená finanční rizika v případě jejich ztráty či poškození.

Finanční soběstačnost ve starším věku záleží na včasném budování majetku. Rozhodování o finančních záležitostech musí být pravidelné a zároveň musí být reakcí na měnící se potřeby a životní situace. O získaný majetek je potřeba se starat a zajistit jeho systematické zhodnocování a ochranu. Zejména pomocí rozložení rizika s cílem zajištění rozumné návratnosti investice.

poradenský trojúhelník
poradenský trojúhelník